Målgrupp

Målgruppen för Kårlandagården är vuxna personer som tilllhör LSS personkrets 1 och personkrets 3.

 

- Högfungerande autism med psykisk tilläggsproblematik och lindrig utvecklingsstörning med psykisk tilläggsproblematik, personkrets enligt 1 § 1

 

- Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som tillhör LSS personkrets enligt 1 § 3.