Verksamhet

 

LSS är en rättighetslag som garanterar goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. Målet är att leva som ”alla andra” och ha inflytande och medbestämmande över stödet enligt LSS.

 

För oss är det betydelsefullt att klienten har valfrihet, självbestämmande och livskvalite. Alla våra insatser utgår ifrån klientens bästa och att man möter klienten på dennes villkor. Varje klient är unik och klienten ska vara i fokus. Det är en rättighet att erhålla god service och omvårdnad på ett professionellt sätt.

 

Våra klienter träffar regelbundet ansvarig läkare Bo Arenfeldt med specialistkompetens i psykiatri. Dr. Arenfeldt är tillgänglig dygnet runt för oss och han kommer till Kårlandagården en gång i månaden för att träffa klienterna. Vi har ett bra samarbete med Vårdcentralen i Lessebo för somatisk hälso- och sjukvård.