Personal

Kompetensen bland personalen är sjuksköterskor med lång erfarenhet inom psykiatrin, beteendevetare och undersköterskor med kunskap om olika psykiska funktionsnedsättningar. Vi har en konsultläkare Bo Arenfeldt med specialistkompetens i psykiatri. Dr. Arenfeldt är tillgänglig dygnet runt för oss och han kommer till Kårlandagården en gång i månaden för att träffa klienterna.

En viktig del i vårt arbete är handledning och utbildning och detta ges både externt och internt.