Personal

Kompetensen bland personalen är sjuksköterskor med lång erfarenhet inom psykiatrin, beteendevetare och undersköterskor med kunskap om olika psykiska funktionsnedsättningar.

En viktig del i vårt arbete är handledning och utbildning och detta ges både externt och internt.